E-handel B2B Produktspecifikation
Utöver alla funktioner i B2C så ingår följande funktioner i E-handel B2B.

Flera Prislistor
Uniware B2B med flera prislistor möjliggör att dina kunder efter att ha loggat in i webshoppen får se just sina priser.

Återförsäljar-zon
Det finns ofta behov av att i en B2B-lösning kommunicera viss publik information och hålla annan information synlig endast för sina återförsäljare. Med vår återförsäljarzon ser bara dina godkända återförsäljare den information du väljer att placera här.

Snabborder
Med funktionen snabborder ger du dina kunder möjlighet att snabbt lägga en order utan att klicka sig fram till rätt produkt. Artikelnummer och antal räcker för att utföra en produktbeställning.

Sparad Order
I en B2B-lösning är det ofta önskvärt att kunna påbörja en order för att avsluta den senare. Med funktionen Sparad Order så sparas varukorgen för dina kunder så att de kan fortsätta att jobba med den senare. Funktionen fungerar även om kunden väljer att fortsätta att jobba på en annan dator.

Förberedd Order
Med funktionen Förberedd Order så kan du förbereda en order för din kund. Kunden kan sedan via en länk hämta upp denna order, godkänna och slutföra ordern.

Flera Ordermottagare
Är din e-handel del av en butikskedja? Med funktionen Flera Ordermottagare kan du sätta upp regler för hur order skall fördelas till flera olika butiker.